joi, 18 ianuarie 2018

Ce este inflația?

Creșterea generalizată a prețurilor

Într-o economie de piață, prețurile bunurilor și serviciilor se pot modifica oricând. Unele prețuri cresc, altele scad. Se poate vorbi de inflație atunci când se înregistrează o creștere generalizată a prețurilor bunurilor și serviciilor, nu doar ale unor articole specifice. În consecință, cu un euro se poate cumpăra mai puțin, respectiv un euro valorează mai puțin decât valora anterior.
     

Unele variații ale prețurilor sunt mai importante decât altele

La calcularea creșterii medii a prețurilor, se alocă o pondere mai mare prețurilor produselor mai scumpe - cum ar fi electricitatea - decât prețurilor produselor mai ieftine - cum ar fi zahărul sau timbrele poștale.

Oameni diferiți cumpără produse diferite

Fiecare gospodărie are propriile obiceiuri de consum: unele dețin un autoturism și consumă carne, altele preferă exclusiv utilizarea mijloacelor de transport în comun sau alimentația vegetariană. Media obiceiurilor de consum ale gospodăriilor populației, luate în ansamblu, determină ponderea pe care diferite produse și servicii o au în măsurarea inflației.
La calcularea inflației, sunt luate în considerare toate bunurile și serviciile care intră în consumul gospodăriilor populației, inclusiv:
  • articole zilnice (cum ar fi alimentele, ziarele, benzina);
  • bunuri de folosință îndelungată (de exemplu, îmbrăcămintea, calculatoarele personale și mașinile de spălat);
  • serviciile (cum ar fi coaforul, asigurările și închirierea de locuințe).

Comparați prețul coșului de consum de la an la an

Toate bunurile și serviciile consumate în gospodăriile populației pe parcursul anului sunt reprezentate de un „coș” de produse. Fiecare produs din acest coș are un preț care poate varia în timp. Rata anuală a inflației este dată de prețul coșului integral într-o anumită lună comparat cu prețul acestuia în aceeași lună a anului precedent.
Exemplu de calcul al inflației*
Cantități cumpărate în anul de bazăPreț
(anul de bază)
Preț
(anul următor)
Preț
(2 ani mai târziu)
unitartotalunitartotalunitartotal
150 de pâini1,50 EUR225 EUR1,30 EUR195 EUR1,60 EUR240 EUR
100 de cești de cafea2,40 EUR240 EUR2,40 EUR240 EUR2,15 EUR215 EUR
12 ședințe la coafor20,00 EUR240 EUR22,00 EUR264 EUR23,00 EUR276 EUR
o haină de iarnă145,00 EUR145 EUR176,00 EUR176 EUR160,00 EUR160 EUR
Costul total al coșului850 EUR875 EUR891 EUR
Indicele prețurilor100,0102,9104,8
Rata inflației2,9%1,8%
* Inflația măsurată prin prețurile de consum în zona euro este calculată lunar de Eurostat. Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) acoperă, în medie, aproximativ 700 de bunuri și servicii, reflectând cheltuielile medii ale gospodăriilor populației din zona euro pentru un coș de produse. Gama completă de produse acoperite de IAPC și ratele actuale ale inflației.
  1. Alcătuiți o listă a tuturor produselor din coșul dumneavoastră și a cantităților de servicii și produse pe care le-ați consumat într-un an dat (acesta va fi „anul de bază” în cazul dumneavoastră).În exemplul nostru am inclus doar pâinea, cafeaua, ședințele la coafor și o haină de iarnă.
  2. Calculați cheltuielile totale pentru fiecare dintre aceste produse, înmulțind cantitățile cumpărate cu prețul unitar aferent:150 de pâini x 1,50 EUR = 225 EUR 100 de cești de cafea x 2,40 EUR = 240 EUR etc.
  3. Adunați rezultatele totale pentru toate produsele pentru a obține costul total de consum. În anul nostru de bază acesta este egal cu 850 EUR.4. Repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare dintre anii următori.
  4. Repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare dintre anii următori.Exemplul arată că, după primul an, unele prețuri s-au modificat, iar costul total al consumului a crescut până la 875 EUR. După al doilea an, acesta este de 891 EUR.
  5. Împărțiți costul total al coșului pentru fiecare dintre anii următori la costul coșului din anul de bază în cazul dumneavoastră, apoi înmulțiți rezultatul cu 100.Anul următor: 875 EUR ÷ 850 EUR x 100 = 102,9
  6. Rata anuală a inflației reprezintă variația în procente de la un an la altul.În exemplul nostru, după un an, rata inflației se situează la un nivel de 2,9%. Aceasta este calculată împărțind diferența dintre indicele prețurilor pentru anul respectiv și indicele prețurilor pentru anul anterior (102,9 – 100) la produsul înmulțirii indicelui prețurilor pentru anul anterior (100) cu 100. În anul următor, aceasta se situează la nivelul de (104,8 – 102,9) ÷ 102,9 x 100 = 1,8%.

joi, 19 februarie 2015

Oferta angajare (colaborare) cu contract de mandat

Persoanele care doresc sa realizeze castiguri financiare in baza Legi 123/2012 si Ordinului ANRE nr. 105/2014, in Bucuresti si celelalte judete, pot obtine detalii sunand la urmatoarele nr. tf. : 0721242712 sau 0749233923

miercuri, 9 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2733 ha
Intravilan: 237 ha
Extravilan: 2496 ha
Populatie: 4107
Gospodarii: 1993
Nr. locuinte: 2029
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Asezarea geografica:
Comuna Berceni este situată în imediata apropiere a Municipiului Bucureşti, la distanţa de aproximativ 10 km spre sud-est şi apartine judeţului Ilfov
Prin poziţia sa, localitatea Berceni este parţial situată în Câmpia Vlasiei care, la rândul ei, aparţine Câmpiei Române
În partea de sud se învecinează cu satul Dobreni, la nord cu oraşul Bucureşti, la est se află şoseaua Bucureşti-Olteniţa, iar la vest se învecinează cu comuna Vidra
Comuna Berceni este situată de o parte şi de alta a şoselei ce leagă Municipiul Bucureşti de comuna Vidra
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Societăţi cu capital privat
Asociaţii familiale
Magazine universale şi mixte
Obiective turistice:
Biserica Sfântul Nicolae cu hramul Sfântul Nicolae - 1788
Salba de lacuri a localităţii
Evenimente locale:
Ziua recoltei
Ziua şcolii
Ziua eroilor
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă disponibilă
Situarea la 10 km de Bucureşti
Reţea drumuri pietruite
Gaze
Apă curentă
Acces internet
Salubritate
Disponibilitatea autorităţilor de a încheia parteneriate
Proiecte de investitii:
Canalizare
Săli sport
Casă de cultură
Infrastructură